Kies lettergrootte:

VO Bulletin november 2015

VO Bulletin november 2015
De nieuwe VO-voorzitter stelt zich voor

Logo Deelnemersraad  

Welkom bij het Verantwoordingsorgaan PME

Het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft als missie om de belangen van de betrokken partijen bij  het fonds evenwichtig en solidair te behartigen. Onder de betrokken partijen wordt door de raad in deze verstaan: De werknemers die premieplichtig zijn, de gepensioneerden, de aangesloten werkgevers en de werknemers die niet meer premieplichtig zijn (de zo geheten "slapers").